Ellentétek nélkül nincs haladás

Ellentétek nélkül nincs haladás

A Knoll Galéria ezúttal egy olyan, nemzetközileg elismert hazai művész munkájának ad teret, aki a körülötte zajló változásokkal párhuzamosan újszerű megfogalmazásokkal kísérletezik. 

A Munkácsy-díjas magyar festő saját bevallása szerint az eddigiektől egészen eltérő képi világot teremtett meg Egész és maradék című sorozatában. Ez így is van, hiszen az őt jellemző figurális ábrázolások ezúttal egy egészen új környezetbe lettek belehelyezve: egy valóságon túli absztrakt geometrikus világba.

Mit sem sejtve a valódi művészi szándékról, a kiállító térbe belépvén azonnal különös ellentmondásosságra hívják fel a figyelmet a festmények: két, egymástól teljes mértékben eltérő ábrázolásmód egyesítésére való kísérlet mutatkozik meg. Az óriási színes szögletek tövében eltörpülve egy-egy emberi alak rajzolódik ki, akiken érezhetően eluralkodik a környezet ereje. A cím pedig mindezt csak alátámasztja: az ember, aki mindenekfelett kíván hatalmaskodni, összességében nem több egy korábban általa létrehozott, mégis rajta kívülálló rendszer maradványánál.

Birkás Ákos / Egész és maradék
Birkás Ákos: Egész és maradék / Fotó: Bohus Réka, Artkartell.hu

Ezek az alakok pedig a galéria egyes pontjaiban hol itt, hol ott önállóan is felbukkannak, elkülönülve attól a tértől, amely eddig bekebelezni igyekezett őket.  A részint hangsúlyos méreteket öltő absztrakciók mellett ők ugyan továbbra is eltörpülnek, különválásuk által mégis saját szerephez jutnak.

Mindez arra készteti a befogadót, hogy továbbfűzze gondolatszálait, pláne, ha tudatában van annak, hogy Birkást mindig is a kép mint tárgy szerepének kérdésköre foglalkoztatta.

Itt egyetlen sorozat festményeinek egymáshoz való viszonya kerül terítékre, nehéz kiigazodni az alá- és fölérendeltségek igazában. Semmi esetre sem negatívum ez: az ellentétbe helyezésnek mint művészi eszköznek újabb rétegébe mélyedhetünk bele.

Birkás Ákos / Egész és maradék
Birkás Ákos: Egész és maradék / Fotó: Bohus Réka, Artkartell.hu

Nem csak a kiállított képek között fedezhetjük fel az éles váltásokat. Maga az alkotó is – korábbi munkáihoz képest – újszerű struktúrát hozott létre, ami csak azt mutatja, hogy egy már kiforrott művész is bármikor szokatlanabb utakra tévedhet, amely akár egy új korszak kialakulásához is vezethet.

Mint az utólag kiderült, Birkás Ákos az aktuálpolitikából merített ihletet, ám én azt javaslom, első sorban törekedjünk a magunk számára felfedezni a képek jelentőségét, majd csak azt követően olvassuk el a kiaggatott koncepciót.

A kiállítás megtekinthető:

Időpont: 2016. február 4 – április 2. – Knoll Galéria

Helyszín: Knoll Galéria Budapest – 1061 Budapest – Liszt Ferenc tér 10.

Kezdőlap > Ellentétek nélkül nincs haladás

A szerk. ajánlása

A hónap legnépszerűbb cikkei

Top sztorik a rovatból