Gnándt Ferenc a PTE Művészeti Karán végzett, a Kék / Blue című sorozat a diplomamunka keretében elkezdett percepciós és mediális vizsgálódás térbeli és időbeli kiterjesztése.

Gnándt munkamódszerében következetesen biztosít teret a spontánnak, a véletlennek. Ezeket – a hol az anyagból, hol az adott szituációból eredő -véletlen elemeket egy többszörös konstruálási folyamatnak veti alá. A Kék / Blue darabjaiban például a maradékanyag – a maradék előéletének, korábbi történetének felülírása – jelenti a kiindulópontot. Az újrafeldolgozás során Gnándt – küzdve a korábbi prekoncepciók, ízlésbeli szocializáció, elvárások levetkőzésével – a konstruálás adott pillanatának megragadására fókuszál, a kiterjesztett jelen állapotban értelmezi az alkotás és befogadás dinamikus, egymást kiegészítő folyamatát.

Kék Zömök Copy
Kép Címe: Kék (Zömök)

Az objektumokat egyfelől tekinthetők az alkotómunka kimerevített végpontjának, a folyamat dokumentációjának, másfelől a fizikai kiterjesztés révén kísérletet tesznek arra, hogy ezeket a megfoghatatlan mentális állapotokat, megfoghatóvá transzformálják számunkra. Utolsó stációként – mindezt egybefogva, a konstrukciót a fára kerülő kék festékréteg stabilizálja, amely a térbe kibontott alakzatokat frontális nézőpontból újra kétdimenziós síkhoz rendeli. Azonban ez a biztonságérzet átmeneti, törékeny tapasztalat csupán, ha mozgásunkkal más és más nézőpontból közelítünk a munkákhoz.

A kiállítás megnyitója: 2017. február 9. – csütörtök – 19 óra

A kiállítás megtekinthető: 2017. február 9 – március 5. 

A kiállítást megnyitja: Salamon Júlia

Facebook-esemény: ITT

Időpont: 2017. február 25. – 20 óra

Helyszín: Müszi

Jegy: Ingyenes

Címlapfotó: Gnándt Ferenc festményei

Top sztorik a rovatból

Nincs több cikk

Ez is érdekelhet