Válaszokra csak a Pszinapszis Budapesti Pszichológiai Napok idei programjai közt lelhetünk. Mácsai Pál Terápiájában keresik a megoldást a titoktartásra, áttételre és kettős kapcsolatra. Dr. Lisznyai Sándor az elnyomó politikai vezetők viselkedésére. 

2019-ben sem maradhatunk pszichológiai boncolgatás nélkül, hála a Pszinapszis Budapesti Pszichológiai Napok programjainak. A programok közül kiválasztottunk kettőt kedvcsinálónak. Bővebb információkért látogass el a Pszinapszis hivatalos weboldalára!

1A politikai viselkedés pszichoanalízise

Putyin és Hszi Csin-ping kínai vezető is feltűnik a magyar elnök előtt / Fotó NG Han Guan / AFP

Az előadásban a politikai viselkedés és attitűdök személyes vonatkozását, beágyazottságát kíséreljük meg felvázolni, modellt alkotni a politikai attitűdök megjelenéséről a személyiségfejlődés hátterében. Kísérletünk hasonló Adorno és munkatársai törekvéséhez az autoriter személyiség kutatása kapcsán, de a tünetegyüttes-megközelítés helyett sokkal inkább egy fejlődéslélektani elvet veszünk alapul (pl. Jane Loevinger ego-development elképzelését).

Ez itt a gondolatnélküliség forradalma – mi is helyzet 2018-ban?

Az ember, pláne, ha hírkövető, azt hiheti mindennapi hír fogyasztása során, hogy egy rendkívül turbulens időszakban élünk, amelyet ideológiai forradalmak és világrengető változások jellemeznek. Populista előretörés, migrációs válság, iszlamista gettók, genderharc és kulturkampf, amelyek meghatározzák a híradásokat. Politikai oldaltól függetlenül minden úgy mutatnak be, mintha egy új korszak kezdetén lennénk.

Az előadás egy speciális területet is igyekszik megragadni, a pszichológiában ritkán elemzett és nem túl népszerű fogalom, a gyűlölet természetrajzát. A gyűlöletet a fenti én-fejlődés elmélet keretében értelmezzük, valamint kitérünk a filozófiai vonatkozásokra is. A gyűlölet engesztelhetetlenségének értelmezését fontosnak tartjuk számos politikai attitűd és választás hátterének megértésében és értelmezésében. A gyűlölet pszichoanalitikus megközelítései kapcsán a bosszú, a depresszió és inaktivitás, az irracionális politikai döntések is új megvilágításba kerülnek.

Időpont: 2019. április 6., szombat 14 óra

Helyszín: 1131 Budapest, József Attila tér 4., Eisberg terem