Szolláth Dávid kapta az idei Mészöly Miklós-díjat

Szollath David Meszoly Miklos Dij 2021

Szolláth Dávid Mészöly-monográfiája alapos elemzés tárgyává teszi az író műveit és irányváltó pályaszakaszait, körültekintően vizsgálja történeti és világirodalmi kontextushoz való kapcsolódásukat.