Ámen és awomen – amikor a genderkérdés nevetség tárgyává tesz egy református lelkészt

Teológus szaktekintély cáfolta az amerikai kongresszust megnyitó református lelkész szavainak legitimitását.

Politikai szójáték

Emanuel Cleaver Missouri állam 5-ös választókörzetének képviselője, a Demokrata Párt politikusa imával nyitotta meg vasárnap az amerikai kongresszust. A metodista pásztor 37 évig szolgált lelkipásztorként. Beszédét a következő sorokkal zárta:

...az egyetlen Isten, illetve Brahma nevében és a sokféle hit által ismert sokféle néven emlegetett Isten nevében. Amen és Awomen.

Dr. John Bergsma az Ohio állambeli Steubenville Ferencesrendi Egyetemének héber nyelvre és az Ótestamentumra specializálódott teológus professzora. Véleménye szerint a Cleaver nyitóbeszédében elhangzó genderszójáték nem más, mint öncélú politikai megnyilvánulás. Az ámen szó eredete ugyanis nem angol, hanem héber gyökerű. Eredeti jelentése szerint igazság, amit az izraeliták már az ókorban is használtak ünnepi szertartásaikon, mintegy “ám legyen” felütéssel, hogy kifejezzék egyetértésüket az imákon elhangzott Egyetlen Igazság kapcsán.

Daily Congress Prayer, January 3, 2021, House guest chaplain Emanuel Cleaver: "A-man. And A-Woman."

"When Rabbis Bless Congress: The Great American Story of Jewish Prayers on Capitol Hill" .. buy the new book here:https://www.whenrabbisblesscongress.com/Am...

Brahma kiemelése, a teremtés hindu istene lévén, indokolatlannak hatott. A törvényhozó testület tagjai közt a hinduk mellett akadnak ugyanis keresztények, buddhisták, zsidó vallásúak, és az Unitárius Egyház hívei is.

Nem gender-kérdés

A héber nyelvet is oktató Bergsma elmondta, hogy bár hangzásra az ámen szó külalakját tekintve sok, szintén -men végződésű, többnyire foglalkozásokat jelölő (repairmen, handymen) szóra is hasonlít, az á-men semmiképpen sem tekinthető gender vonatkozású végződésnek. A “férfi” szó héber kifejezése „adam” vagy „ish”, így nem hozható összefüggésbe az “ámen” szóval.

Kapcsolódó cikk
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: email

A héber nyelv hangzásvilága alapján Cleaver szóalkotása kiejtését tekintve sem állja meg a helyét, hiszen héberül “áh-méjn”-ként eljtendő. Igei megnyilvánulásnak számít tehát, nem pedig főnévnek, amely a keresztény hitvallás gyakorlása során is az úgy van, úgy tartom és vallom jelentéstartalommal bír.

Az awomen nem más, mint nevetséges politikai szójáték. Nem hat többnek, mint egymástól teljesen független nyelvek különféle szótagjainak értelmetlen keveredése

– zárta gondolatmenetét Dr. Bergsma.

Ez is érdekelhet

Top sztorik a rovatból